Please update your Flash Player to view content.

Fakta om Malaysia

Delstater och territorier

Malaysia är en federation som består av tretton delstater (Negen) och tre federala territorier (Wilaya Persekutuan). Elva av delstaterna och två av territorierna (Kuala Lumpur och Putrajaya) ligger på Malayiska halvön och två delstater och ett territorium (Labuan) på och utanför Borneo. Det officiella namnet på Malaysia är Persekutuan Tanah Malaysia (vilket betyder Federationen Malaysia).

Nio av staterna har ett kungligt statsöverhuvud (i staterna Johor, Kedah, Kelantan, Pahang, Perak, Selangor och Terengganu tituleras denne sultan, i Negeri Sembilan kallas han Yang di-Pertuan Besar och i Perlis är titeln Raja). Dessa titlar är ärvda, utom i Negeri Sembilan där kungen väljs på livstid.

Den federale kungen (kallad agong) väljs av dessa nio under en period på fem år och kungatiteln roterar mellan delstaternas statsöverhuvuden.

Penang och Melaka har en federalt utnämnda guvernörer som statsöverhuvud. Även Sarawak och Sabah har guvernörer.

Den politiska makten fördelas genom demokratiska val.   Det federala Malaysia leds av en premiärminister och delstaterna av en Chief Minister (Menteri Besar). Malaysia har ett tvåkammarsystem, där varje delstat sänder två delegater till Senaten medan delegaterna till underhuset utses i val.

Malaysias historia

Malaysia har ett historiskt mycket strategiskt läge vad gäller sjöfarten mellan Europa och Fjärran Östern. Den tidigare malaysiska historien dominerades av inflytande från hinduiska och buddhistiska kulturer som kom från Indien. På 1300- och 1400-talen etablerades islam i området och detta ledde till uppkomsten av ett antal sultanat. Islam hade en stor på verkan på det malayiska folket men folket påverkade även den form av liberal islamism som slutligen etablerades på Malaccahalvön.

Portugiserna var de första europeerna som kom till regionen då man intog Melaka (Malacca) år 1511. En tid senare kom holländarna innan engelsmännen slutligen tog kontroll av området. Engelsmännen grundade många baser, Jesselton (senare omdöpt till Kota Kinabalu ), Kuching, Penang och Singapore. I ett avtal mellan England och Holland år 1824 delades regionen upp på ett sådant sätt att engelsmännen fick British Malaya (i stort sett det nuvarande Malaysia) och holländarna fick Indonesien. Under det brittiska inflytandet invandrade många kineser och indier till landet.

Den japanska invasionen under andra världskriget gjorde slut på engelsmännens herravälde i regionen och blev startskottet för nationalism i området. Efter världskriget bröt ett lokalt krig ut mellan britterna och det malaysiska kommunistpartiet. I slutänden av detta krig formades år 1957 Federationen Malaya och sex år senare, den 16 september 1963 införlivades Norra Borneo med staten och Malaysia bildades. Två år senare uteslöts Singapore ur denna stat.

På tidigt 1960-tal hade Malaysia en allvarlig konfrontation med Indonesion. Den unga staten Malaysia hade ännu inte mognat och 1969 bröt mycket allvarliga kravaller ut mellan de olika raserna i landet. Denna händelse skulle starkt påverka det politiska livet i Malaysia.

Sedan 1970-talet har landet letts av koalitionen National Front, lett av UMNO (United Malays National Organisation). Den ekonomiska utvecklingen började ta fart och speciellt under 1990-talet var den ekonomiska utvecklinge mycket stark. Det stora välstånd som invånarna nu kommit i bestånd av har i stor utsträckning minskat de friktioner som tidigare funnits mellan de olika folkgrupperna i landet.

Malaysias flagga

Malaysias flagga har fyra färger: röd, vit, blå och gul. De 14 röda och vita ränderna representerar de tretton delstaterna och centralregeringen. Den blåa kantonen står för enighet och sammanhållning. I kantonen finns den islamska halvmånen och en 14-uddig stjärna. Dessa har den kungliga gula färgen. Flaggan antogs som nationalsymbol den 16 september 1963.

Befolkning

Malaysia har en befolkning på 27 miljoner människor varav 80% bor på Malaccahalvön , 9% i Sarawak och 11% i Sabah. Den årliga befolkningstillväxten beräknas till 2,6%. Den genomsnittliga livslängden är idag 71 år för män och 76 år för kvinnor.

Vid folkräkningen år 2000 var 65% bumiputras, 26% kineser, 8% indier och 1% övriga. Bumiputras, som betyder "jordens söner," är en samlingsbeteckning på en befolkningsgrupp där muslimska malajer utgör den största andelen med sina 53% av totalbefolkningen. Till bumiputras räknas även ursprungsbefolkningen orang asli samt en del folkgrupper i Sabah och Sarawak.

Religion

Malaysia är ett samhälle med många religioner där islam utgör den största gruppen. Officiellt är Malaysia en muslimsk stat där det dock råder religionsfrihet vilken är förankrad i landets konstitution.  

Alla malajer, landets majoritetsras, måste vara muslimer vilket även detta är fastslaget i Malaysias konstitution. Vid folkräkningen år 2000 var cirka 60% muslimer, 19% buddhister, 9% kristna, 6% hinduer medan 3% tillhörde traditionella kinesiska religioner som confusianism och taoism. I landet finns även cirka 100,000 sikher och 50,000 bahaier.

Språk

Nationalspråket är malayiska ("bahasa malaysia"eller "bahasa melayu") och ungefär 50% av befolkningen har detta som modersmål. De olika etniska grupperna pratar sina språk. Dock talas engelska allmänt av alla grupper.

Klimat

Malaysia, som ligger strax norr om ekvatorn, har ett tropiskt klimat. Mest nederbörd på västkusten är det i april-maj samt oktober-december och på östkusten och Borneo under perioden november-februari. Temperaturerna brukar variera mellan 34 och 21 grader utom uppe i högländerna där det kan bli betydligt svalare.

Den årliga nederbörden varierar mellan 2000 mm och 2500 mm. En vacker dag kan plötsligt mörka moln torna upp sig och ett kraftigt tropiskt skyfallsregn kan sedan vräka ner under någon timme. En stund senare klarnar ofta vädret upp igen.

Landets yta

Malaysias yta är ungefär 330,000 kvkm, ungefär två tredjedelar av Sveriges yta.

Valuta

Ringgit, som i Malaysia förkortas RM. Banker i väst brukar använda förkortningen MYR. Det går 100 cents på en ringgit.

Ekonomi

Den största ekonomiska sektorn i landet är tillverkningsindustrin, bl.a. inom elektroniksektorn. En annan stor industri är turism. Landet får även stora inkomster från sina naturtillgångar, olja, palmolja, naturgummi och man har dessutom en stor träindustri. Största företaget i landet är oljebolaget Petronas som står för 16% av Malaysias BNP och 45% av statens intäkter.

Extra information