Please update your Flash Player to view content.

Starta företag

Malaysia är ett företagarvänligt land och var och varannan person tycks äga ett företag.  Det är också lätt att starta företag och byråkratin kring att driva ett företag är ganska liten, speciellt om man jämför med svenska förhållanden.  Vi ska här titta på uppstart av företag ur utlänningsperspektiv.

Sendirian Berhad (Sdn. Bhd.)

Den vanligaste företagsformen i Malaysia är ett Sendirian Berhad, Sdn. Bhd..  Detta motsvarar i det närmaste ett svenskt aktiebolag.  Dessa företag regleras av Companies Act från 1965 och har en reglering som liknar den i England.   Den myndighet som ansvarar för dessa företag är Companies Commission of Malaysia.

Krav på "local directors"

Varje företag måste ha två i Malaysia boende directors.  Dessa behöver inte vara malaysiska medborgare utan även svenskar och andra utlänningar som bor i Malaysia är kvalificerade för detta.  Om man har svårt att finna sådana personer brukar juristfirmor och en del andra konsulter ställa upp med dessa directors.  Det är i så fall viktigt att man har ett strikt avtal med dessa personer så att de alltid agerar i företagets intresse.

Krav på malaysiskt ägande

De tidigare strikta bestämmelserna angående malaysiskt ägande har nu mildrats en del.  I vissa brancher, till exempel  i tillverkning, kan utlänningar äga 100% av företaget medan det i andra brancher finns begränsingar.  Det fortgår dock en liberalisering här så i varje enskilt fall måste man undersöka vad som just nu gäller.

Bolagssekreterare och revisorer

Varje företag måste ha en kvalificerad bolagssekreterare ("company secretary") och revisorer.  En bolagssekreterare är en utomstående person, kunnig i malaysisk affärslag och speciellt då Companies Act från 1965.  Dennes ansvar är att se till att alla krav som finns i Companies Act, såsom vad gäller dokumentation och redovisning, är uppfyllda samt att årsmöten och styrelsemöten hålls i enlighet med denna lag.

Företagsstart för innehavare av MM2H-visum

En möjlighet som på senare tid öppnats upp är att innehavare av MM2H-visum kan starta upp ett eget företag och arbeta i detta, åtminstone som styrelsemedlem.  Reglerna har nyligen ändrats.  Man har tagit bort kravet på malaysiskt delägande i företaget men istället satt vissa minigränser vad gäller aktiekapitalet.   I dagsläget råder viss oklarhet om vad som egentligen gäller just nu.  Hos myndigheterna säger man att klarare regler är på väg. 

Skatter

Bolagsbeskattningen är i princip 28%.  Dock är beskattningen av en inkomst upp till RM500,000 endast 20%.

Kostnader för uppstart

Kostnaden varierar med storleken på det auktoriserade kapitalet.  Vid ett aktiekapital av MR100,000 skall ett belopp om RM2,500 betalas till myndigheterna.  Till detta kommer naturligtvis kostnader för det företag som sköter om den administrativa biten av ansökan.

Minimikostnaden för en Company Secretary är MR1,200 per år och skall betalas i förskott. 

Tidsram

Det tar normalt tre till fyra veckor att starta upp ett företag om all dokumention är i ordning.

Utländska arbetstillstånd

Om man ska starta ett företag och få utländskt arbetstillstånd i Malaysia finns vissa minigränser för aktiekapitalet.

Några enkla tumregler:

Företag med 100% malaysiskt ägande:  auktoriserat kapital om minst MR250,000

Företag med delvis utländskt ägande:  auktoriserat kapital om minst RM350,000

Företag med 100% utländskt ägande: auktoriserat kapital om RM500,000

Extra information