Please update your Flash Player to view content.

Köpa bostad

Allmänt

Utbudet av bostäder är stort i Malaysia, speciellt i storstadsområden som Kuala Lumpur och Penang. Många utlänningar som tillbringar längre tider i Malaysia väljer också att köpa sin bostad.
 
Som utlänning har man mycket få restriktioner när det gäller ägande av bostäder i Malaysia och man kan till skillnad från t.ex. Thailand äga marken till 100%.  Bostäder, vare sig det är fråga om villor eller lägenheter, säljs antingen som freehold (där man äger marken själv) eller leasehold (där marken hyrs, oftast på en period på 99 år).  Den hyrda marken ägs oftast av malaysiska staten. 
 

För de personer som skaffar sig MM2H-visum gäller speciella regler, bl a minimipriser på de fastigheter man önskar köpa.  Orsaken är att man inte vill att utlänningars köp skall skapa inflation för den prisklass av hus eller lägenheter som malaysierna själva köper.

Karaktäristiskt för de ofta fina bostadsområden där utlänningar ofta köper fastigheter är att det oftast finns en stor blandning av såväl malaysiska ägare som utländska ägare i bostadsområdet.  Sålunda hittar man så gott som aldrig utlänningsgetton av den typ man tyvärr alltför ofta finner i Spanien och Thailand.

Bostäder säljs ofta i två faser i Malaysia, dels redan på ritningsstadiet då många investerar köper för att sedan i den andra fasen, då bygget är klart, sälja vidare till de som planerar att själva äga, bo eller hyra ut bostaden.  Har man tid att vänta i två eller tre år kan det ofta bli betydligt billigare om man köper sin bostad i den första fasen.

Internationellt sett är priserna på bostäder i Malaysia än så länge relativt låga.  En långsam prisuppgång har sett de senare åren.  Det finns inga större faktorer som tyder på att denna trend ska förändras, även om priserna naturligtvis under vissa tider kan mattas och falla något.

Köpprocessen

 

När man hittat en våning eller ett hus som man vill ha kan man antingen acceptera säljarens pris eller lämna ett motbud.  När man sedan kommit överens med säljaren om priset betalar man en deposition om 3% av fastighetens värde.  Skulle man ångra sig efter det att man betalat denna deposition så förlorar man pengarna.  Om köparen mottagit depositionen och sedan ångrar sig måste han betala tillbaka dessa 3% och som "böter" till köparen dessutom betala ytterligare samma summa som köparen deponerat.
 

I nästa steg skrivs ett köpavtal (Sales and Purchase Agreement).  När detta skrivits på betalar köparen ytterligare 7% så att den totala depositionen är 10%. 

I denna process behöver man en advokat.  Advokatens total kostnad för köparen för hela processen brukar ligga på ungefär MYR5,000.

Om inte annat överenskommits skall köparen betala resterande 90% inom 90 dagar.  När hela beloppet betalats får man tillträde till fastigheten.

En del andra avgifter tillkommer vid köpet.  Den största är en stämpelskatt som betalas till staten.  Som exempel på storleken på denna kan nämnas att för en fastighet som kostar MYR1,8 miljoner så är stämpelskatten cirka MYR40,000.  En del andra smärre avgifter tillkommer (Stamping of Sale & Purchase Agreement, Stamping of Deed Agreement, Title Search and Bankrupcy Search, Affirmation of Statutory Declaration, Confirmation fees to developer och några till).  Dessa avgifter uppgår totalt till några hundra ringgit.

Obs! Ovanstående information ska endast ses som allmän vägledning.  Eftersom lagar, skatter och avgifter ofta förändras måste en köpare i alla lägen uppdatera sig om senast gällande situation.

Extra information