Please update your Flash Player to view content.

Flytta till Malaysia

Ett nytt land - Malaysia!

Det finns många olika orsaker till varför man flyttar till Malaysia. Idag finns det ungefär 400 fast boende svenskar i landet.  En av de allra vanligaste är naturligtvis att man får jobb i landet - i ett svensk eller utländskt företag.  Ofta flyttar då även familjen  - hustru/man, den s.k. medföljande, och barn - med.

Numera är det också vanligt att man flyttar in genom det så kallade MM2H-programmet (Malaysia Mitt Andra Hem).  Detta är ett av staten Malaysia upprättat program för att locka utlänningar att tillbringa längre eller kortare tider i landet.  För att göra programmet riktigt lockande ger man MM2H-are många fina förmåner.  När man bor i Malaysia under detta program kan man leva gott som pensionär men numer finns det också möjligheter att starta eget företag eller arbeta på halvtid för andra (se mer om detta program här ).

På senare tid har det även blivit vanligare att svenskar och andra nordbor kommer till Malaysia för att studera.  Utbildningsväsendet är väl utbyggt och det finns många universitet och högskolor som lockar en allt större del utländska studenter.

Det finns också de som i en eller annan form kommer till Malaysia av hälsoskäl.  Sjukvården är både väl utbyggd ganska billig och det varma sommarklimatet passar  många med krämpor.  Äldreboende för utlänningar har börjat byggas i en del projekt med utländska intressen, och ett bekvämt boende på sådana ställen är betydligt billigare än motsvarande arrangemang i Europa.

Även om Malaysia är ett land som de flesta anser var ett av de bättre länderna i Asien att bo i så kanske inte omställningen alltid är en dans på rosor.  Saker och ting fungerar oftast men på ett annorlunda sett än hemma.  Det är långt till släkt och vänner i hemlandet.  Klimatet är varmt och fuktigt och det kan ta ett tag att vänja sig.  Man kanske inte känner så mycket folk och kanske därför känner sig isolerad.  

Ta kontakt!

Men var inte rädd att ta kontakt med folk, både svenskar och andra skandinaver på platsen.  Alla har gått igenom samma omställningsfas och oftast tycker man att det är trevligt när nya svenskar tar kontakt.  Gå med i Scandinavian Society där du kan vara med om ett antal olika sociala aktiviteter med likasinnade!  Gå med i Swea, Swedish Women's Educational Association!  Du hittar länkar till dessa organisationer under "Malaysialänkar" på första sidan.  Om du har barn brukar det finnas många aktiviteter i skolan där dina barn går.  Om du eller din medföljande jobbar för ett företag så be att få gå en introduktionskurs till landet.  Ofta träffar du då andra personer som just ska flytta eller har flyttat till Malaysia.  SAS brukar anordna sådana kurser i Sverige och Malaysiaspecialisten gör det i Malaysia.

Det finns en gammal studie som visar att när man för första gången flyttar utomlands in i ett nytt land så är första månaden fantastisk!  Man  äälskar det nya landet!  Sedan kommer kanske en grå vardag även här, speciellt om man själv är inaktiv.  Man stör sig på det nya landet "som inte fungerar lika bra som hemma" och trivselkurvan går ner.  Efter sex månader är trivseln i botten för att sedan stiga igen.  Efter ett år från det man kom är man tillbaka på samma trivselnivå som i början.  Man har anpassat sig till det nya landet.  Och sedan stiger trivselkurvan - man trivs bättre och bättre ju längre man stannar.

Detta gäller nog i hög grad Malaysia.  Man har ju faktiskt kommit till (som många undersökningar visar) ett av världens bästa länder att bo i!

Extra information