Please update your Flash Player to view content.

Orangutangön – ett spännande ställe där Malaysias organgutanger får nytt liv

I Malaysia kallar man inte orangutangen för en apa. Ordet orangutang kommer från Malaysia. Orang Utan betyder ”skogsmänniska” på malay. De som vill vara lite mer vetenskapliga kallar orangutangen en primat, en människoapa. Det finns fyra primater, människan, orangutangen, schimpansen och gorillan. Alla har vi det gemensamt att vi går upprätt och är mer intelligenta än apor och till skillnad från aporna saknar vi svans. Orangutangen och människan har till 98% samma DNA.  Följ med oss till Orangutangön och lär mer om orangutangerna, våra släktingar!

 

 

Orangutangen, som idag bara finns vild i Malaysia och Indonesien, är en utrotningshotad art. Men på flera håll arbetar man för att vår kusin ska leva vidare. Ett av dessa ställen är Orang Utan Island som ligger i en stor insjö några mil från Taiping i norra Malaysia. MalaysiaSpecialisten har besökt Orangutangön.

Orangutangen är en av våra utrotningshotade djurarter. Förr i världen fanns orangutanger i hela Sydostasien, men idag har människan trängt undan denna människoapa till regnskogar i Malaysia och Indonesien.   I februari 2008 bildades Bukit Merah Orang Utan Island Foundation, som finansieras av en av Malaysias miljardärer och genom gåvor. Denna stiftelse har som mål att verka för orangutangens överlevnad i Malaysia. Verksamheten drivs på Orang Utan Island,som ligger i en insjö uppe i vid Bukit Merah nära Taiping i norra Malaysia, och på grannön BJ Island. Orangutangön är 14 hektar stor och består till största delen av naturlig regnskog. På en liten del av ön ligger ett center där skadade eller övergivna orangutangungar tas omhand för att vid vuxen ålder åter slussas ut i regnskogen. Här finns också möjlighet för besökare att på nära håll studera dessa våra kusiner. Eftersom målet är att orangutangerna skall återvända till den regnskog de kom från så håller man medvetet stor åtskillnad mellan besökarna och orangutangerna;

Dödligheten bland unga orangutanger är stor ute i naturen, berättar Dr Sabapathy, som är veterinär och chef för verksamheten på Orangutangön. Till Orang Utan Island kommer skadade, sjuka och övergivna orangutangungar. De hamnar först på en intensivvårdsavdelning där dom vårdas tills dom är friska nog för att slussas vidare på centret. Eftersom dessa ungar inte har någon mamma så måste stiftelsen här ta hand om orangutangbarnens fostran. Barnen får i olika steg lära sig det som mamma skulle lära dom ute i naturen. I det första steget får ungarna lära sig klättra. Sedan får man lära sig att söka och dricka vatten i naturen - ett absolut krav för överlevnad. Sedan får ungarna lära sig att hitta mat i naturen.  

När barnen har kommit så långt i sin utbildning måste man lära sig att umgås med andra orangutanger - man släpps ut bland medbröder och medsystrar och får lära sig det sociala livet och mönstret i en grupp orangutanger. Nu är det de äldre orangutangerna som tar över utbildningen och ser till så att dessa småttingar inpassas i gruppens hierarki. I detta sked lär sig även dessa ungar att leka och slåss med andra orangutangkompisar. Nu dras kontakten med människan ner till ett minimum.

Denna process från intensivvårdsstadiet till "förvildningsstadiet" tar flera år. En orangutang blir vuxen i 10-15 års ålder och kan leva i 40-60 år. Innan det är dags att åter flytta hem till regnskogen placeras orangutangerna på en intilliggande ö, B J Island. Denna ö är sex hektar stor och består även den av regnskog. Här tillåts inga externa besökare. På B J Island får orangutangen klara sig själv - under viss övervakning av vårdarna på Orang Utan Island. Efter ett par år på denna ö kan sedan det stora ögonblicket komma - hemresan till djungeln, hemresan till den plats där ursprungligen den lilla hjälplösa orangutangbarnet en gång hittades.

På Orang Utan Island bedrivs även forskning. Forskare från Malaysia, England och Japan forskar i allt från orangutangernas sjukdomar till sociala beteenden. Många orangutanger har också fötts på Orangutangön så man studerar denna människoapa från födsel till vuxen ålder. Man hoppas lära sig mer om orangutangerna som kan vara till nytta för artens överlevnad.

Besökare är välkomna till Orang Utan Island. Man får åka färja från Bukit Merah Laketown Resort ut till ön. Men besökarna får finna sig i att bara röra sig på en liten ytan - inne i själva centret och i den burtunnel som finns ute i naturen - och ingen beröring tillåts mellan besökarna och orangutangerna. Besökarna får finna sig i att man själv är inne i buren medan orangutangerna rör sig ute i det fria!

Att besöka Orang Utan Island är en lärorik upplevelse. Man får se små ungar i blöjor i barnsängar, ungar som är lika busiga som människobarn. Man får se orangutanger i de olika träningsstadierna och orangutanger ute i naturen. Orangutangen är ett fascinerande djur, inte så olik människan.   Man får verkligen hoppas att alla de ansträngningar som nu görs på Orang Utan Island och andra liknande centra bär frukt så att denna en gång så utbredda djurart kan tas bort över listan över utrotningshotade djurarter. Resan dit har nu bara börjat...

Extra information