Please update your Flash Player to view content.

Upplev malaysiska regnskogen - halvdagsäventyr utanför KL!

Är du bara på ett kort besök i Malaysia?  Du kanske ändå vill uppleva den fantastiska atmosfären i en riktig regnskog?  Du kanske vill ge dig ut på en canopywalk och promenera på hängbroar högt uppe i träden på 15-25 meters höjd och se regnskogen ur ett fågelperspektiv?  Allt detta kan du göra på en halv dag strax utanför Kuala Lumpur. 
   
Regnskogen här ligger nästan inom stadsgränsen! 
 
Även om man bara har några timmar på sig i Kuala Lumpur kan man uppleva regnskogen på nära håll - helst då i FRIM (Forest Research Institute of Malaysia) strax norr om stan.  Det tråkiga namnet FRIM kommer sig av att det här ligger ett forskningsinstitut där man forskar just om regnskogen.
 
Trots att bara 6% av jordens yta består av tropisk  regnskog hyser denna del två tredjedelar av alla levande djur- och växtarter på jorden.  Malaysia är i detta avseende ett lyckligt lottat land; över 60% av landet består av djungler.
 
Malaysias regnskogar anses vara 130 miljoner år gamla och detta gör i så fall dessa djungler till världens äldsta regnskogar.  Regnskogarna har en alldeles speciell karaktär.   En regnskog måste få en kraftig årlig nederbörd och monsunvindarna runt Malaysia ser till så att landet får mellan 1750-2000 mm regn per år.  Vad som också kännetecknar en regnskog är att 30-45 meter höga träd växer i regnskogen.  På grund av lövverket i dessa träd räknar man med att endast 2-5% av solens strålar når ner till marken.  Detta skapar förutsättningar för olika växt- och djurarter att utvecklas i de olika lager som man brukar dela in regnskogen i.
 
Det översta lagret, trädtoppslagret, är det som ligger högst uppe i vegetationen.  I det lagret anser man att 50% av jordens växtliv finns. Hur förvånansvärt det än låter så tror man att här uppe finns 100,000-tals ännu inte upptäckta växt- och djurarter.  Nästa lager är mellanlagret, det lager som ligger mellan trädtopparna och markytan.  I det lagret hittar man mängder med ormar, fåglar och ödlor.  Här lever även djur som apor, jaguarer och leoparder liksom en stor del av insektslivet i regnskogen. Löven på denna nivå är större och tjockare än uppe i trädtopparna.
Det understa lagret kallas marklagret.  Här växer endast växter som klarar sig med lite solljus. För större delen av det regnvatten som faller tar det 20 minuter innan regnvattnet har penetrerat regnskogen från trädtoppslagret ner till marklagret. Jorden i regnskogen är i kontrast till vad många tror ganska mager.  I marklagret rör sig de större djuren i regnskogen, som tigrar, elefanter och bufflar. Malaysia har stora regnskogar, både på Malaccahalvön och på Borneo.  Djur och växtlivet är helt otroligt, nästan svårt att förstå.  I landets största nationalpark, Taman Negara, räknar man med att det finns 10,000 olika växtarter varav 2,600 olika trädsorter, 250 fågelarter, vilket gör regnskogen till en fantastisk plats för fågelskådare, över 100 sorters ormar, 1,000 olika fjärilstyper, cirka 150,000 insektsarter och 140 olika sorters större djur, som björnar, elefanter, leoparder, tapirer, tigrar, rådjur, bufflar, vildsvin, noshörningar, apor, flygande ekorrar och ett stort antal ödlesorter.  I Sabahs regnskogar finns över 3,000 olika sorters  trädarter.
 
 

Extra information